Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

4 Tiêu Chí Để Đạt Điểm Cao Trong Phần Viết Task 1

  4 Tiêu Chí Để Đạt Điểm Cao Trong Phần Viết Task 1 POSTED AT 09:07H  IN  CHƯA PHÂN LOẠI   BY  ICDALAT     0 LIKES Phần thi viết Task 1 của bài thi  IELTS  đòi hỏi thí sinh phải mô tả, giải thích hoặc tổng hợp bảng biểu, sơ đồ, bản đồ mà đề bài đưa ra thành thông tin bằng từ ngữ của bạn.  Thí sinh thường được yêu cầu viết khoảng 150 từ trong vòng 20 phút. Giám khảo sẽ đánh giá bài thi của  thí sinh dựa trên 4 tiêu chí lớn, mỗi tiêu chí chiếm 25% tổng số điểm của phần thi: Tiêu chí 1 trong phần viết Task 1:  Task Achievement (Khả năng hoàn thành yêu cầu bài thi) Tiêu chí Task achievement nhấn mạnh vào phần thông tin mà thí sinh có thể mô tả, tổng hợp từ các bảng biểu mà đề bài đưa ra. Để đạt được cao trong tiêu chí chấm này, thí sinh cần cho giám khảo thấy khả năng khái quát thông tin cũng như phân tích, so sánh các thông tin một cách chính xác và linh hoạt. Một số tips: Phân tích biểu đồ và nhận diện những điểm quan trọng, nổi bật Khái quát những điểm nổi bật đó trong phần tổng quan (o

Bài đăng mới nhất

4 Tiêu Chí Để Đạt Điểm Cao Trong Phần Viết Task 2

IELTS- 4 Tiêu Chí Để Được Điểm Cao Trong IELTS Speaking

5 Sai Lầm Phổ Biến Của Việc Tự Học IELTS